Do-In Yogaschool

Nieuwe kijk op burn-out met Do-In Yoga

27 juni 2018 - Claudia Heijdel

Burn-out betekent letterlijk uitgeblust of opgebrand. Onderweg heb je alle signalen genegeerd of gemist, waardoor je uiteindelijk niet meer verder kunt. Er is een stadium gekomen van onbeweeglijkheid. De koek is op. Ondanks al je inzet en harde werken heb je gefaald. Zo lijkt het.

Want wist jij dat ‘nirwana’ letterlijk ook uitgeblust, opgebrand en onbeweeglijk betekent? Binnen het Boeddhisme bereik je de hoogste staat van bewustzijn met nirwana. De hoogste staat van bewustzijn betekent verlichting. Hiervoor is het van belang dat je voorbij begeerte, afkeer en verwarring komt. Het uitdoven van deze aspecten geeft ruimte voor verlichting: in je authentieke zielsbewustzijn komen.

“Ik zie daarom een burn-out als een grote kracht, een punt van ommekeer.”

Dit is het moment dat je de kans hebt om van opgebrand naar je authentieke staat van zijn te komen. Wanneer je burn-out bent, heb je geen energie meer voor begeerte. Geen energie meer om je aan te passen aan alles wat (naar jouw idee) sociaal wenselijk is. Geen energie meer om tot in perfectie aan alle verwachtingen te voldoen. Geen energie meer om te proberen te voldoen aan hoe jij denkt succesvol te kunnen zijn. 

Doordat je geen energie meer hebt, ontstaat er vanzelf ruimte om in de stilte en in de overgave te komen. Burn-out zijn geeft je dus de kans om stil te staan bij jouw leven en je opnieuw te verbinden met je authentieke zijn: je innerlijke Boeddha, je innerlijke wijsheid.

Als je deze kans grijpt, krijgt je leven weer kwaliteit en ontstaat geluk. Te komen voorbij de illusies die je lange tijd hebt geloofd als waarheden. Je te realiseren dat je in je authentieke zijn al goed genoeg bent zoals je bent en je hier vanuit jezelf mag ontwikkelen, ontdekken, groeien. Je hoeft niet eerst ergens aan te voldoen om waardevol te zijn. 

Tijdens je weg naar de burn-out heb je jezelf schade berokkend. Maar eenmaal daar aangekomen ligt een kans op een nieuw leven. Ga dus niet je best doen om de situatie waar je uit komt te herstellen. Ontdek jouw lessen en jouw kracht en creëer je leven opnieuw. 

Uit je burn-out komen met Do-In Yoga

Binnen de Do-In Yoga maken we gebruik van yin, yang en de vijf elementenleer om de onderlinge samenhang in de natuur en in het leven te begrijpen. De vijf elementen omvatten vuur (passie), aarde (vertrouwen), metaal (grenzen), water (levensflow) en hout (creativiteit). Al deze elementen beïnvloeden elkaar en hebben zowel yin (rustgevende) als yang (activerende) eigenschappen. 

De kunst is om de middenweg te bewandelen: tussen yin en yang in. Bij een burn-out is er onbalans ontstaan in je elementen en de uitwisseling tussen yin en yang. Het rustig, met aandacht (=Yin), activeren van het lijf (=Yang), verdient bij een burn-out extra aandacht. Even zo belangrijk zijn het verwarmen van het hart (vullen vuur element), omgaan met grenzen (versterken metaal element) en het bewegen in flow (ontspannen water element). Zo kan vanuit het opgebrand zijn, het onbeweeglijk zijn, het weer in beweging komen in de eigen levensflow, ruimte krijgen. 

Benieuwd wat Do-In Yoga voor jou kan betekenen? Vind een docent bij jou in de buurt via www.do-in-school.nl/docenten.

Meer inspiratie
Yoga on the beach

Lees het komende nummer van Yoga International. Eind juli in de winkel of verkrijgbaar op Tijdvoortijdschriften.nl

Pak je Carlosmoment

Hét absolute feelgood welkomstgeschenk bij een abonnement op Yoga International.

Yoga International

Lees alles over Tantra in Yoga International Magazine, bestel hem op Tijd voor Tijdschriften.nl

Tijd voor Tijdschriften

Kijk op Tijd voor Tijdschriften voor een aantrekkelijk overzicht.