Colofon

Yoga-international.nu is een website van Virtùmedia B.V.

Uitgever: Pepijn Dobbelaer
Hoofredactie: Marciel Witteman
Eindredactie: Karlijn van der Aa
Webredactie:  Jaimy Stregels
Marketing: Babette Gabriël
Sales: Elma Noë, Klaartje Grol
Webmaster: Dries Arnolds

Redactieadres
Yoga International
Postbus 595
3700 AN Zeist
Nederland
Telefoon: 0(031)30-6920677
E-mail

Niets van deze website mag zonder toestemming van de uitgever gekopieerd en gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media.

Yoga International
Yoga International is een uitgave van Virtùmedia B.V. en verschijnt zes keer per jaar.
Een abonnement op Yoga International kan elk gewenst moment ingaan, is een jaar geldig en wordt elk jaar vernieuwd. Opzeggen uiterlijk 1 maand voor het verlopen van het abonnement schriftelijk via onderstaand adres. Ook adreswijzigingen kunt u aan hen doorgeven.
Virtùmedia BV
tav klantenservice
Postbus 595
3700 AN Zeist
E-mail
085-0407400

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over aanbiedingen, relevante diensten en producten van de Virtùmedia. Zij zullen niet aan derden verkocht of weggegeven worden. Mocht u op deze aanbiedingen geen prijs stellen, stuur dan een briefkaart naar: Virtùmedia, o.v.v. Yoga International, postbus 595 3700 AN Zeist