B.K.S. Iyengar opleidingen

B.K.S. Iyengar Yoga Vereniging Nederland

‘The art of teaching is tolerance. Humbleness is the art of learning’ B.K.S. Iyengar

Iyengar yoga is een system waarin hoge, internationaal gelijkgeschakelde kwaliteitseisen gesteld worden aan de leraren. Te weten dat leraren in het buitenland hetzelfde geleerd hebben, maakt het communiceren gemakkelijk en zorgt voor een vriendschappelijke open sfeer. De kwaliteit van het oefenen van afgestudeerde leraren toont een grote diepgang en dat inspireert! Verder zien we hoe gefocust en enthousiast men raakt in de opleiding. Met andere woorden: we zijn trots op de ervaringskennis van Iyengar yoga: precieze aanwijzingen, goede timing, uitgekiende en wisselende volgorden van asana’s (sequencing), correcties met goed gekozen woorden en doeltreffende aanraking en adequate individuele aanpassingen met hulpmiddelen, props genaamd. 

B.K.S. Iyengar opleidingen:

B.K.S. Iyengar Yoga Vereniging
Nederland (IYVN)
info@iyengaryoga.nl
iyengaryoga.nl

B.K.S. Iyengar Yoga Institute
Amsterdam
iyengaryogaamsterdam.com

Iyengar Yoga Zeeburg Amsterdam
iyengaryogazeeburg.nl

Iyengar Lerarenopleiding Brabant
iyengaryoga-opleiding-brabant.nl

Iyengar Yoga Lerarenopleiding
Rotterdam & Utrecht
iyogautrecht.nl

Yoga Academie Maastricht
yogaacademiemaastricht.nl

Meer inspiratie
Yoga International

Lees alles over Tantra in Yoga International Magazine, bestel hem op Tijd voor Tijdschriften.nl

Pak je Carlosmoment

Hét absolute feelgood welkomstgeschenk bij een abonnement op Yoga International.

Tijd voor Tijdschriften

Kijk op Tijd voor Tijdschriften voor een aantrekkelijk overzicht. 

Yoga on the beach

Lees het komende nummer van Yoga International. Eind juli in de winkel of verkrijgbaar op Tijdvoortijdschriften.nl