Inzicht - Bewust persoonlijke groei

De belangrijkste beïnvloedbare succesfactor binnen coaching ben jijzelf

Wat staat centraal in uw opleiding?

Centraal in onze Post-Hbo Registeropleiding tot Professional coach staat de deelnemer zelf. Wij begeleiden deelnemers in het ontwikkelen van bewust persoonlijke groei en het aanleren van een breed pallet aan professionele coachvaardigheden. De opleiding kenmerkt zich door een combinatie van een sterke inhoud en een hoog niveau van diepgang en bewustwording. Deze combinatie maakt dat het geleerde niet alleen resultaat oplevert op de korte termijn, maar juíst ook op de lange termijn. Het kunnen reproduceren van de inhoud is eenvoudig, echter het kunnen toepassen ervan ten behoeve van een verandering op intrinsiek niveau is van een hele andere orde. En juist déze orde is onze expertise.

Is de Coachopleiding meer gericht op lichaam, geest of lifestyle?

Onze opleiding richt zich op alle drie de thema’s omdat ze in onze visie nauw verbonden zijn aan elkaar. Wij geloven dat de wereld een stuk mooier, en professioneler, wordt wanneer deelnemers groeien tot het punt dat zij zich bewust zijn van hun eigen potentieel en dit kunnen toepassen in hun dagelijkse leven, zowel op fysieke, mentale als lifestyle thema’s.

Stimuleer je de persoonlijke practice van de cursisten? Zo ja, hoe doen jullie dat?

Het professioneel kunnen coachen van een ander is onlosmakelijk verbonden met het niveau van zelfreflectie, zelfsturing en zelfmanagement van de coach. Daarom gaan de deelnemers zowel tijdens de opleidingsdagen als daarbuiten aan de slag met het opdoen van praktijkervaring. Zij leren door te doen en werken met actuele casuïstiek.

Is er een toegangseis? Hoeveel ervaring moet een cursist bezitten voor hij aan de opleiding begint?

Je kunt deelnemen aan de coachopleiding als je functioneert op Hbo-niveau, waarbij werk- en levenservaring net zo belangrijk zijn als een diploma. 

Praktische informatie

• De opleiding start 2 keer per jaar in Rotterdam en 1 keer per jaar in Arnhem

• Kijk voor de data en meer informatie op onze website.

• Interesse? Neem contact op met Desiree Vreugdenhil op M: 06-41 47 99 66 of 071 – 362 69 64

• Of stuur een bericht naar info@inzicht.nl

Meer inspiratie
Tijd voor Tijdschriften

Kijk op Tijd voor Tijdschriften voor een aantrekkelijk overzicht. 

Yoga on the beach

Lees het komende nummer van Yoga International. Eind juli in de winkel of verkrijgbaar op Tijdvoortijdschriften.nl

Blogger

Deel jij graag je eigen yoga kennis of ervaringen? Word dan blogger voor Yoga International.nu

Yoga International

Lees alles over Tantra in Yoga International Magazine, bestel hem op Tijd voor Tijdschriften.nl