Sri Shyamji Bhatnagar. Foto via Chakra Institue

De Boodschap van de Microchakras

Door Jack Begg

Het woord chakra is afgeleid van een stam uit het Sanskriet dat ‘bewegen’ betekent. De letterlijke betekenis is ‘wiel’. In esoterische zin verwijst het naar een energetisch centrum in het niet-materiële, of subtiele, lichaam dat dient als een samenhang tussen kosmische en menselijke elektromagnetische krachten. Informatie over de chakra's kwam voornamelijk vanuit middeleeuwse tantrische bronnen naar de Engelssprekende wereld. Een vertaling van de 16e-eeuwse tekst, Sat-Cakra-Nirupana, dat zeven chakra's beschrijft, werd opgenomen in het beroemde boek van John Woodroffe over kundalini, The Serpent Power, gepubliceerd in 1919.

Oorsprong klassieke chakrasysteem

Tantrische beoefenaars namen een subtiel lichaam waar dat het fysieke lichaam doordringt en lokaliseerden drie belangrijke energiekanalen in het centrum van het lichaam, in lijn met de wervelkolom. Het rechter kanaal zendt zonne-energie naar beneden naar de basis van de wervelkolom; het linker kanaal voert maan-energie naar boven naar de kruin van het hoofd; en het centrale kanaal is het pad dat kundalini aflegt in het proces naar zelfrealisatie. Stralend vanuit de gebieden waar de kanalen elkaar kruisen bevinden zich zeven grote wervelingen of vortexen van subtiele energie.

Tantrische yogi's konden energiestromen door de werveligen heen ‘zien’. Zij hebben het chakrasysteem niet gecreëerd; zij konden het echt ervaren. Ze ontdekten en beschreven de werking van de alles doordringende spirituele achtergrondstraling van het universum. Van de Veda's door de Tantras, werden de openbaringen van yogische zieners voortgezet in een ononderbroken traditie. Maar openbaringen zijn niet tijdsgebonden. Zelfs nu hebben sommige wijzen, na voldoende diepe spirituele beoefening, het vermogen om intuïtief hun eigen subtiele anatomie waar te nemen. Sri Shyamji Bhatnagar is daar een van.

Ontdekking van de microchakra's 

In 1966, op een bedevaart in de Himalaya, zat Sri Shyamji buiten bij een tempel te mediteren en kreeg toen een visioen van zijn eigen chakra's. Wervelende lichtstromen vloeiden door zijn subtiele lichaam en hij zag fotonen van caleidoscopische kleuren uit zijn handen stromen. Een jaar later, in zijn appartement in New York City, raakte hij in een trance-bewustzijnsstaat gevolgd door een 5-uur durend automatisch schrijven waarna hij op zijn schrijfblok in slaap viel. Toen hij wakker werd, ontdekte hij dat hij 147 microchakra's had geïdentificeerd en beschreven binnen het klassieke chakrasysteem: zeven microchakra's voor de zeven chakra's van het rechter subtiele energiekanaal, zeven microchakra's voor de zeven van het linker kanaal en zeven microchakra's voor de zeven van het centrale kanaal. Deze onderverdelingen waren nooit eerder door iemand geopenbaard en beschreven. Sri Shyamji heeft zijn verdere leven gewijd aan het verfijnen van zijn kennis van de microchakra’s en met gebruik van deze kennis anderen te helpen.

Het chakrasysteem is complex, vergelijkbaar met het centrale zenuwstelsel. Met het risico op oversimplificatie, zouden we kunnen zeggen dat de structurele eenheid van het fysieke zenuwstelsel de neuron is. De structurele eenheid van het subtiele zenuwstelsel is de chakra. Neuronen hebben uitlopers, of vezels, dendrieten genoemd. Chakra's hebben uitlopers die microchakra's worden genoemd. Dendrieten ontvangen signalen van andere neuronen en verzenden deze signalen langs neurale paden. Microchakra's ontvangen signalen van de chakra's en verzenden deze langs subtiele paden. Zo wordt informatie overgebracht door de fysieke en pranische lichamen. Het bijzondere is, dat deze twee systemen, grof en subtiel, met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

Waak voor blokkades

Een harmonieuze en gezonde opvoeding brengt een soepele verbinding tussen het fysieke lichaam en de microchakra's tot stand, hiermee bijdragend aan openingen in de betreffende microchakra's. Minder gelukkige ervaringen tijdens de opvoeding zullen bijdragen aan blokkades. Dat is de reden waarom de eerste drie tot vier jaar van het leven cruciaal zijn voor iemands psycho-spirituele ontwikkeling. Blokkades in de microchakra's verminderen de effectiviteit van een chakra. Zoals een stolsel de bloedstroom in een ader of slagader blokkeert en weefselbeschadiging veroorzaakt, zo kan een blokkade in een microchakra subtiele zenuwbeschadiging veroorzaken wat zich manifesteert als emotionele stoornissen, destructieve gewoonten of een gevoel van niet ten volste levend te zijn.

Bijvoorbeeld, de eerste chakra verschaft instinctieve energie dat nodig is om te voldoen aan de elementaire behoeftes die nodig zijn om te overleven. Volwassenen met een gezonde eerste chakra zullen zich veilig en onbedreigd voelen. Wanneer energie in de microchakra’s van de eerste chakra geblokkeerd is, zal angst voor verlating worden gestimuleerd. Dit kan leiden tot een egoïstische kijk op het leven, en overeenkomstig gedrag. Overeten kan zich ook voordoen als gevolg van over-identificatie met het lichaam.

Wanneer energie vrij stroomt in het tweede chakra, wordt seksualiteit geïntegreerd in het leven. Als de energie van de microchakra’s in de tweede chakra stagneert, kan seksualiteit worden onderdrukt of juist buitensporig aan worden toegegeven. Ook kan een afkeer om aan te raken of aangeraakt te worden zich ontwikkelen.

Het derde chakra houdt zich bezig met assertiviteit en persoonlijke kracht. Wanneer het op een gezonde manier functioneert dan zijn verstand en emotie in balans. Wanneer de energiestroom beperkt of geblokkeerd is binnen de microchakra’s van de derde chakra dan is de motivatie om anderen te overheersen groter dan zich dienstbaar op te stellen. Angst voor de dood kan worden weerspiegeld in een egocentrisch verlangen naar onsterfelijkheid. De spanning kan zich ophopen in het trapezius gedeelte van de nek en schouders, de plaats waar negatieve energie van de derde chakra wordt opgeslagen.

Blokkades opheffen met InnerTuning 

Maar de schadelijke effecten van psychische blokkades kunnen overwonnen worden, en dat is het onderliggende thema van Shyamji’s werk. In een variatie van oefeningen die hij InnerTuning noemt, leert Shyamji hoe je de mist van de ‘chakra-minds’ op kunt ruimen. De oefeningen omvatten: periodiek vasten om voedselallergieën en gevoeligheden te elimineren; meditatie in het uur voor zonsopkomst om te profiteren van de meest energieke tijd van de dag; het chanten van heilige klanken en mantra's om de grotere blokkades te verkleinen; stilte, om duidelijker onze eigen innerlijke stem te horen; en niet-gehechtheid, om controle te krijgen over gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen.

Een menselijke incarnatie is een kostbaar geschenk wat ons de kans geeft om de traditie-geteste technieken te leren die ons bewustzijn naar de ultieme eenheid met de Bron van ons ware zelf zal brengen. Elk leven biedt een kans om een beetje dichterbij te komen, een beetje verder op het pad verlicht door de zeven chakra's. Er zal vooruitgang optreden, maar ook regressie zolang de blokkades hun kracht laten gelden. Er zullen periodes van consolidatie zijn waarbij geen waarneembare vooruitgang lijkt plaats te vinden. Maar met de leraar die de weg wijst en het geduld, de doorzettingsvermogens en de praktische inspanning van de leerling zal het doel worden bereikt.

 

Vertaling van een artikel van Jack Begg
Gepubliceerd in het tijdschrift «Awakenings» in USA in november 2015
Jack Begg is Hoofd van de afdeling nieuwsonderzoek van New York Times.
Hij is ruim 9 jaar een leerling van Sri Shyamji  Bhatnagar.
Voor meer informatie : www.chakrainstitute.com

Meer inspiratie

Rubriek: