'De Yoga van Jezus'- overeenkomsten tussen de Vedische- en Christelijke tradities

'De Yoga van Jezus'- overeenkomsten tussen de Vedische- en christelijke tradities

Onbegrensde liefde, zachtmoedigheid, ‘IK BEN DIE IK BEN’, en ‘de Vader en Ik zijn Eén’ zijn bekende leringen van Jezus die we óók terugvinden in de Vedische geschriften. Het is verrijkend om verschillende tradities naast elkaar te leggen, overeenkomsten te ontdekken, en de betekenis ervan te voelen, en erin op te gaan! Deze bijdrage beschrijft enkele inspirerende overeenkomsten.  

Zo zijn bijvoorbeeld zowel de non-dualistische advaita als de weg van liefde, overgave en devotie uit de bhakti yoga traditie duidelijk terug te vinden in de Christelijke geschriften. En wat te denken van de gelijkenis tussen ‘In den beginne was het Woord’ en AUM als oervibratie en de mantra leer? 

Bhakti yoga & onbegrensde liefde

Jezus bracht de leer van onvoorwaardelijke liefde. Vaak denken we dat zachtheid zwakte is, maar dat is het niet! Universele liefde voor alles dat bestaat is een enorme innerlijke kracht en het is de onbegrensde ruimte van zachtmoedigheid die leidt tot diepe innerlijke vrede en warmte. In de Indiase tradities is bhakti yoga de weg van liefde waarbij de yogi door liefde voor- en zelfovergave aan het Absoluut Bewustzijn tot Zelfrealisatie komt. Bhakti kennen we vooral van Kirtan zingen, mantra’s, puja en rituelen. Dat is heel erg mooi en omvat vooral de uiterlijke vorm en het begin van deze leer. Bhakti yoga is de weg van liefde, devotie en totale overgave aan God. Dat is ook wat Jezus bracht. En het principe is eenvoudig want je hoeft er niet voor te studeren zoals in de weg van de jnana yoga van kennis. Maar ware universele liefde is moeilijk te praktiseren, denk maar eens aan de mensen met wie je een moeilijke verhouding hebt en die je in je persoonlijke stukken raken! 

IK BEN DIE IK BEN & non-dualistische Advaita

‘Ik Ben…’ spreekt Jezus tot zevenmaal toe en ook zegt hij ‘de Vader en Ik zijn Eén’, waarmee hij bedoelt dat hij gelijk aan het Absolute is. Schrijven de Veda’s niet over hetzelfde? ‘IK BEN’ word zowel in de Vedische geschriften zoals de Brahma Sutra’s en de Upanishaden erkent als directe weg om God te bereiken. Denk ook aan de bekende mantra ‘Tat svam asi’ of wel ‘jij bent Dat’ uit de filosofische Upanishads. De advaitaleraar Sri Nisargadatta uit de jnana-traditie van inzicht en kennis, bekend van het boek ‘Ik ben Zijn’ kreeg van zijn leraar de enige instructie mee aan hem te blijven denken en zich te concentreren op de mantra ‘I Am’ of wel ‘Ik Ben’.   

‘Het koninkrijk van God is in U’, zegt Jezus. Als eeuwig, onveranderlijk, gelukzalig kosmisch bewustzijn en het bevindt zich in ons hart. In de Vedische tradities wordt het de Enige Werkelijkheid of het Absoluut Bewustzijn genoemd waarbij het Zelf, de Ziel, het oneindige rijk ervan omvat. De totaliteit van Bestaan, Zijn, Gelukzaligheid dat in de Vedische tradities bekend staat als ‘Sat-Chit-Ananda’ en aanwezig is in elk deeltje van de trillende schepping en in het vibrerende Transcendente Absolute.  

Het woord AUM & het Woord in de christelijke traditie 

‘In den beginne was het Woord en het Woord was God’, zo begint het evangelie van Johannes in het Nieuwe Testament. Hier is echt een heel mooie verbinding te maken met de Indiase tradities! Want volgens de leer van mantra yoga vindt allereerste manifestatie plaats door Geluid dat Sabda of Woord betekent. De wereld is geschapen en wordt in stand gehouden door vibraties en trillingen als expressies van energie die alle trillingen en sensaties teweegbrengen zoals licht, geluid, enz. Alles is een reusachtig complex van soorten en gradaties van trillingen. Volgens bijvoorbeeld de bekende Yoga Sutra’s van Patanjali maar ook de filosofische Upanishads is alles de expressie van Een Enkele Vibratie die teweeg wordt gebracht door de Wil van God of het Absolute. Het is een geweldige oervibratie, in de yoga sutra’s genaamd Sabda Brahman. Meditatie op de oerklank AUM is een weg naar Zelfrealisatie op zichzelf. Zo mooi! Waarin de Indiase yogatradities uitblinken is dat ze ons heldere handreikingen bieden om tot Zelfrealisatie te komen. 

Meditatie en contemplatie volgens de christelijke- en yogatradities

Voor de mysticus en yogi bestaat Zelfrealisatie niet alleen uit een verlossend gebaar van bovenaf, maar eerder uit het begrijpen van de realiteit dat het individuele Zelf nu en altijd perfect is geweest, één met het Universele Zelf, aanwezig in het hart van iedereen en bereikbaar via meditatie en gebed. In de Yoga Sutra’s van Patanjali kennen we de concentratie- en meditatietechniek ‘Samadhi’ die tot totale absorptie in het Absolute leidt. Een mooie overeenkomst tussen diepe contemplatie en gebed uit de Christelijke tradities. Dat is waar de yoga meditatietechnieken ook op inzetten! Zowel in de yogatradities als in het Christendom vinden we het principe dat contemplatie, meditatie leidt tot een innerlijke verbinding met het Absolute, met God in jezelf! Hoe mooi is dat! 

Op 6 april geeft José van der Loop een workshop over de Yoga van Jezus. 

Yoga International

Lees alles over Tantra in Yoga International Magazine, bestel hem op Tijd voor Tijdschriften.nl

Pak je Carlosmoment

Hét absolute feelgood welkomstgeschenk bij een abonnement op Yoga International.

Tijd voor Tijdschriften

Kijk op Tijd voor Tijdschriften voor een aantrekkelijk overzicht. 

Yoga on the beach

Lees het komende nummer van Yoga International. Eind juli in de winkel of verkrijgbaar op Tijdvoortijdschriften.nl