Iyengar Yoga Vereniging Nederland (IYVN)

The art of teaching is tolerance. Humbleness is the art of learning - B.K.S. Iyengar

Wat vinden jullie de sterkste punten van jullie opleiding?

Iyengar yoga is een system waarin hoge, internationaal gelijkgeschakelde kwaliteitseisen gesteld worden aan de leraren. Te weten dat leraren in het buitenland hetzelfde geleerd hebben, maakt het communiceren gemakkelijk en zorgt voor een vriendschappelijke open sfeer. De kwaliteit van het oefenen van afgestudeerde leraren toont een grote diepgang en dat inspireert! Verder zien we hoe gefocust en enthousiast men raakt in de opleiding. Met andere woorden: we zijn trots op de ervaringskennis van Iyengar yoga: precieze aanwijzingen, goede timing, uitgekiende en wisselende volgorden van asana’s (sequencing), correcties met goed gekozen woorden en doeltreffende aanraking en adequate individuele aanpassingen met hulpmiddelen, props genaamd.

Is er een toegangseis, en is dat belangrijk?

Alvorens je als kandidaat op de opleiding wordt toegelaten moet je een bepaald niveau hebben bereikt in je eigen oefenen. Je kan alleen uitdragen wat je zelf hebt ervaren. Toegewijde beoefening is daarom belangrijk. Je wilt een betekenisvol contact met jezelf. Vanuit zelfkennis verbind je je met anderen. De opleiding omvat drie leerjaren. Ieder jaar wordt afgesloten met een evaluatie waarna besloten wordt of je verder mag gaan met het volgende leerjaar. Er zijn vijf Iyengar lerarenopleidingen in Nederland. Allen starten telkens in het najaar met hun programma. In het algemeen bestaat elk leerjaar uit 20-28 lesdagen. Daarnaast committeert een leerling zich tot het volgen van wekelijkse lessen bij een gecertificeerd Iyengar yogadocent. Voor meer informatie over Iyengar leraren-opleidingen en -opleiders ga naar de website van de vereniging. 

Is het jullie doel leraren op te leiden, dus klaar te stomen voor lesgeven?

Die persoonlijke oefenpraktijk ligt  aan de basis van het lesgeven. In het eerste jaar van de opleiding ben je nog niet met lesgeven bezig. Je krijgt les en je ervaart hoe instructies van leraren werken. Het lijken op het eerste gezicht puur technische instructies, maar ze hebben diepere impact of invloed op lichaam en geest. In het tweede jaar leer je beter naar lichamen te kijken, en ga je zelf instructies geven. In het derde jaar geef je vaker en langer les.

Stimuleer je de persoonlijke practice van de leerlingen?

De lessen zijn een inspiratie voor het eigen oefenen en het echte leren gebeurt ook pas als je alleen op de mat staat en gaat oefenen. Een leraar is soms een remmende factor in de ontwikkeling want net als je doorkrijgt wat je moet doen ga je naar een volgende houding. Thuis moet je dit dan gaan oefenen. We stimuleren het zelf oefenen op verschillende manieren. In de yogascholen wordt er vaak samen geoefend.

Is de Indiase achtergrond belangrijk bij jullie?

Yoga heeft zijn wortels in India. B.K.S. Iyengar, de beroemde charismatische yogameester uit India is de grondlegger van Iyengar yoga. Met Nederlandse beoefenaren had Mr. Iyengar al heel vroeg een speciale band. B.K.S.

Aanvullende informatie

Iyengar Yoga Vereniging Nederland (IYVN) -  info@iyengaryoga.nl  - iyengaryoga.nl

B.K.S. Iyengar Yoga Institute Amsterdam - iyengaryogaamsterdam.com

Iyengar Yoga Zeeburg Amsterdam - iyengaryogazeeburg.nl

Iyengar Lerarenopleiding Brabant - iyengaryoga-opleiding-brabant.nl

Iyengar Yoga Lerarenopleiding Rotterdam & Utrecht - iyogautrecht.nl

Yoga Academie Maastricht - yogaacademiemaastricht.nl

Meer inspiratie
Tijd voor Tijdschriften

Kijk op Tijd voor Tijdschriften voor een aantrekkelijk overzicht. 

Pak je Carlosmoment

Hét absolute feelgood welkomstgeschenk bij een abonnement op Yoga International.

Yoga on the beach

Lees het komende nummer van Yoga International. Eind juli in de winkel of verkrijgbaar op Tijdvoortijdschriften.nl

Yoga International

Lees alles over Tantra in Yoga International Magazine, bestel hem op Tijd voor Tijdschriften.nl