yoga, depressie

Yoga als middel tegen depressie

Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat yoga een manier van bewegen en leven is die angst, stress, vermoeidheid en in sommige gevallen zelfs depressie kan verhelpen, zo meldt de Britse krant The Independent. Yoga is om verschillende redenen van positieve invloed op de mogelijke mechanismes die betrokken zijn bij het ontstaan van een depressie. Piekeren, het accepteren van negatieve emoties en zelfkritiek zijn van die mechanismes.

Mentale rust

Piekeren is een belangrijke factor bij het ontstaan en voortbestaan van depressie. Onderzoek van de Universiteit van Leiden (2007) toont aan dat vrouwen meer piekeren dan mannen. Dit kan voor een deel verklaren waarom depressies vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. Yoga zou het piekeren kunnen verminderen door de focus op het hier en nu. Het is een manier om bewustzijn en rust te creëren, zowel in het lichaam als in onze gedachten.

Accepteren van negatieve emoties

Het niet kunnen omgaan met negatieve emoties speelt tevens een grote rol in (het ontstaan van) depressie.  Dit resulteert veelal in vermijding of onderdrukking van deze negatieve emoties, wat er juist weer voor zorgt dat deze emoties intenser en/of langer aanhouden. Binnen de yoga werken we aan zelfacceptatie en het verwerken van (negatieve) emoties. Dit zou kunnen zorgen voor een meer accepterende houding ten opzichte van negatieve emoties, wat weer een positief effect heeft op het voorkomen of verwerken van een depressie.

Zelfcompassie

Depressie gaat vaak gepaard met een negatieve zelf-evaluatie, het afwijzen van jezelf of het gevoel dat je faalt of schuldig bent. Yoga kan zorgen voor een vriendelijker manier van omgaan met jezelf. Tijdens yoga word je namelijk uitgenodigd om onbevooroordeeld waar te nemen en jezelf op een vriendelijke manier te benaderen. 

Nederlands onderzoek naar verband yoga en depressie

Lentis instituut voor geestelijke-, gezondheids- en ouderzorg onderzoekt in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen de effecten van yoga op depressie, als toevoeging aan bestaande behandelingen. Het onderzoek richt zich op vrouwen van 18 tot en met 34 jaar met een depressie, omdat deze groep het meeste risico loopt op het ontwikkelen van depressieve klachten. Inmiddels zijn 63 vrouwen gestart met het onderzoek. Zij zitten hiermee op een derde van het totaal aantal deelnemers waar zij naar streven. Wil je meer weten over of meedoen aan dit onderzoek? Kijk dan op yogabijdepressie.nl

Meer inspiratie
Tijd voor Tijdschriften

Kijk op Tijd voor Tijdschriften voor een aantrekkelijk overzicht. 

Pak je Carlosmoment

Hét absolute feelgood welkomstgeschenk bij een abonnement op Yoga International.

Yoga on the beach

Lees het komende nummer van Yoga International. Eind juli in de winkel of verkrijgbaar op Tijdvoortijdschriften.nl

Yoga International

Lees alles over Tantra in Yoga International Magazine, bestel hem op Tijd voor Tijdschriften.nl