Raja Yoga Instituut

Het Raja Yoga Instituut

Aalduikerweg 1 - 1452 XK Ilpendam

Het doel van Het Raja Yoga Instituut is om de geopenbaarde geheimen van de oorspronkelijke wetenschap van Yoga te verspreiden over de wereld. Het Instituut is in maart 1984 in Amsterdam gestart met 24 leerlingen. Nu is het leidinggevend op nationaal en internationaal vlak. Vele honderden docenten geven les op een gelijkaardige manier.

Het Raja Yoga Instituut heeft een wetenschappelijke aanpak. De Training is gebaseerd op een continue registratie en toets van de eeuwenoude experimenten. De enorme waarde van Yoga voor de maatschappij wordt daardoor onomstotelijk bewezen.

Het Raja Yoga Instituut respecteert de traditie. De exacte betekenis van de oeroude, heilige geschriften is de basis van de training. De sleutel om de oude geschriften te begrijpen is de legendarische taal van de dageraad (Sandhya Bhasa). Ajita heeft ontdekt hoe deze taal moet vertaald worden. Alleen een ziener (Rishi) is in staat om dat te doen. In de loop van de Training kun je leren deze taal te begrijpen en zelf te vertalen.

Abonneren op Het Raja Yoga Instituut