Foto Ray Hennessy via Unsplash

De twee wolven in onze gedachten

8 augustus 2017 - Redactie

Een oude Cherokee-indiaan vertelde op een avond aan zijn kleinzoon over de strijd die binnenin iedereen woedt. Een inspirerend verhaal om je gedachten op te vestigen tijdens de volgende yogasessie: een legende over twee wolven in onze harten.

De innerlijke strijd

Op een dag besloot een oude man zijn kleinzoon les te geven over het leven. “Er is binnenin mij een gevecht aan de gang” zei hij tegen de jongen. “Het is een vreselijk gevecht tussen twee wolven. De ene is kwaad – hij is woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuldgevoel, verwijten, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego”. De man vervolgde: “De andere is goed – hij is geluk, vrede, liefde, hoop, sereniteit, bescheidenheid, vriendelijkheid, liefdadigheid, empathie, gulheid, waarheid, medeleven en vertrouwen. Hetzelfde gevecht is binnenin jou bezig – en binnenin iedereen.”

De kleinzoon dacht een paar minuten na en stelde zijn opa toen de vraag: “Welke wolf wint?”

De oude man antwoordde enkel, “De wolf die je voedt.”

Kwestie van winnen of harmonie?

We kunnen ons afvragen of er wel sprake is van ‘winnen’. Horen de twee niet in harmonie te zijn? Moeten we de kwade wolf laten verhongeren? Je zou de twee wolven ook als yin en yang kunnen zien. Yin en yang symboliseren tegenstellingen die in harmonie moeten zijn, terwijl de twee wolven in dit verhaal staan voor een scherpe scheiding tussen goed en kwaad. Vraag jezelf een af: Zijn woede en zelfmedelijden altijd slecht? Is ego altijd beter dan bescheidenheid? Kortom, moeten we die slechte wolf wel laten verhongeren?

​NB: Het is niet duidelijk waar dit verhaal is ontstaan, al is de ‘Cherokee’ versie met de twee wolven nu verreweg de bekendste.

Meer inspiratie