Yogasoetra's van Pantanjali, Bhagavad Gita en Srimad Bhagavatam

De belangrijkste geschriften voor yogi’s op een rijtje

Zoals de meeste yogabeoefenaars al weten: yoga is meer dan een reeks oefeningen om je lichaam fit te houden. Meditatie, ademhaling en spiritualiteit spelen een grote rol in de yogafilosofie. Het ontstond waarschijnlijk omstreeks de 2e eeuw voor Christus vanuit het Indiase hindoeïsme, maar het zou kunnen dat yoga al veel ouder is. Een aantal geschriften met richtlijnen voor het leven, filosofische normen en fysieke houdingen vormen de basis die al eeuwenlang in praktijk wordt gebracht. Grote kans dat deze kennis dus ook in jouw yogales wordt toegepast! Hieronder zetten we de belangrijkste geschriften op een rijtje. 

De Yogasoetra’s van filosoof Pantanjali

Omstreeks de 2e eeuw (!) werden de yogasoetra’s van Pantanjali, ook wel de vader van yoga genoemd, opgeschreven. Hij leefde al twee eeuwen voor Christus, maar zijn ideeën werden pas veel later opgeschreven. Kennis werd voor die tijd vooral mondeling doorgegeven en de yogasoetra’s gelden als het vroegste standaardwerk over yoga. 

Het boek bestaat uit vier delen. Kort gezegd gaat het eerste deel gaat over de techniek, het tweede deel over de oefening en discipline van het achtvoudige pad wat een yogi aflegt, het derde over de weg naar bevrijding en het vierde deel over de uiteindelijke bevrijding, ook wel moksha genoemd. Uit deze oorspronkelijke tekst van Pantanjali zijn vrijwel alle huidige vormen van yoga ontstaan. 

Bhagavad Gita: het lied van de Heer

Ook de Bhagavad Gita is één van de belangrijkste geschriften die het fundament vormt voor yoga. Het duizenden jaar oude geschrift dat deel uitmaakt van het beroemde Indiase epos (verhalende gedicht) de Mahabharata bestaat uit maar liefst 700 verzen. 
De Bhagavad Gita omvat twee soorten kennis. Ten eerste gaat het over de fundamentele zoektocht van de mens naar vrijheid (moksha). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de mens altijd activiteiten doet om te streven naar geluk en tevredenheid, maar dat men in werkelijkheid al vol en compleet is zonder kortstondige geluksmomenten. Deze kennis heet brahma-vidyā. Om dit volledig te kunnen begrijpen is een zekere voorbereiding nodig. In deel twee van de Bhagavad Gita worden dan ook waarden en methoden beschreven die helpen de geest te ontwikkelen. Deze kennis wordt yoga-shāstra genoemd.

Yoga International

Srimad Bhagavatam

Dit boek is één van de belangrijkste heilige verhalenboeken van India en vormt de basis voor de eeuwenoude vaishnava-traditie. Hierin wordt de boodschap uitgedragen van het verenigen van het bewustzijn met de Hindoeïstische god Krishna. Srimad Bhagavatam gaat ervan uit dat de ziel niet eenzijdig is, maar dat het een eigen een eeuwig karakter heeft. Ook wijst het boek het idee af van één God die onpersoonlijk is. Er wordt vanuit gegaan dat God onlosmakelijk verbonden is met het persoonlijke aspect waarbij het goddelijke in alles aanwezig is. 
Qua status is het boek te vergelijken met de christelijke Bijbel en de islamitische Koran. Het boek bevat de basis van alle vedische filosofie. Het is dus geen eenvoudige opgave om alles even kort samen te vatten. De kern van de filosofie wordt voornamelijk uitgedragen in Bhakti-yoga

 

Meer inspiratie
Yoga on the beach

Lees het komende nummer van Yoga International. Eind juli in de winkel of verkrijgbaar op Tijdvoortijdschriften.nl

Blogger

Deel jij graag je eigen yoga kennis of ervaringen? Word dan blogger voor Yoga International.nu

Pak je Carlosmoment

Hét absolute feelgood welkomstgeschenk bij een abonnement op Yoga International.

Tijd voor Tijdschriften

Kijk op Tijd voor Tijdschriften voor een aantrekkelijk overzicht.